Niskie oprocentowanie – wysokie wymagania

W odróżnieniu do osób fizycznych, przedsiębiorcy czy spółki mają większe możliwości i mogą wiele zyskać na finansowaniu. Kredyty gotówkowe dla takich podmiotów rynkowych są dostępne w wielu różnych formach. Poza tym mogą oni korzystać również z dotacji, leasingu, czy factoringu. Udostępniając dane na temat własnej sytuacji finansowej pozwalamy bankom na analizę naszej wiarygodności. Zatem im więcej bank wie, tym bardziej skłonny jest pójść na ustępstwa i pożyczyć większą kwotę na bardziej atrakcyjnych warunkach. Dotyczy to partnerów bankowych zarówno w skali mikro-jak i makroprzedsiębiorstw. Niezależnie do formy prowadzonej działalności bank wcale nie musi być pierwszą instytucją kredytową, do której udamy się po pożyczkę. Dla klientów indywidualnych ważnym jest również to, że bank będzie wymagał od nas udokumentowania wykorzystania środków. Tak się dzieje m.in. w przypadku kredytu mieszkaniowego. W odpowiednim czasie i w wymaganej formie musimy dostarczyć bankowi dokumentów poświadczających, że przekazane fundusze zostały spożytkowane na zakup np. materiałów budowlanych czy wykonanie projektu.

Wymogi formalne kredytów gotówkowych

Formalności związane z otrzymaniem kredytu często ograniczają dostępność tej formy finansowania. Z drugiej strony jeśli spełnimy wszystkie wymagania to powinniśmy otrzymać najtańszy kredyt z możliwych. W przypadku klientów indywidualnych problemem jest odpowiedź na pytanie: jaki produkt jest najlepszy w obecnej sytuacji? Gdy kredyt gotówkowy wybieramy kierując się ceną pieniądza wówczas najlepszym rozwiązaniem będą kredyty hipoteczne. Gdy hipoteka nie wchodzi w grę wówczas można skorzystać z kredytów inwestycyjnych lub pożyczek. Niemniej jednak taka forma dofinansowania jest zawsze wyżej oprocentowana. Zatem koszty całkowite kredytu będą zdecydowanie wyższe. Podsumowując powyższe rozważania, wybór kredyty zawsze powinien być podyktowany realnymi potrzebami.