Jakie zadania ma Komisja Nadzoru Bankowego?

Komisja Nadzoru Bankowego ma kilka zadań do wykonania. Jednym z nich jest określenie na jakich zasadach działają banki, aby zapewnić bezpieczeństwo pieniędzy jakie zgromadzili u nich klienci. Komisja pełni nadzór nad bankami z zakresy przestrzegania prawa, ustaw i statutu banku. Ponadto do zadań Komisji należy okresowe ocenianie stanu ekonomicznego banków i przekazanie wyników do Rady Polityki Pieniężnej. Komisja ma również za zadanie opiniować zasady organizacji nadzoru bankowego, a także ustalać w jakim trybie mają być one wykonane.

Władze Komisji Nadzoru Bankowego.

Komisja składa się z kilku członków. W jej wchodzi przewodniczący komisji, zastępca przewodniczącego, przedstawiciel jakiego powoła Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego, Prezes Narodowego Banku Polskiego oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego. Ostatnie komisja składała się z siedmiu osób. Przewodniczącym Komisji Nadzoru Finansowego był Stanisław Kluza, a jego zastępcą Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów Katarzyna Zajdel- Kurowska. Doradcą Prezydenta RP ds. finansów publicznych była Danuta Wawrzynkiewicz. W skład Komisji wchodzili jeszcze Prezes Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego Małgorzata Zaleska, Wiceprezes Narodowego Banku Polskiego, przedstawiciel Ministra Finansów Piotr Piłat, oraz Generalny Inspektor Nadzoru Bankowego Alfred Janc. Wyżej wymienione osoby wchodziły w skład ostatniej Komisji jaka była powołana.