• zasady reklamacji,
  • tworzenia Funduszu Wsparcia Kredytobiorców,
  • ograniczanie poza odsetkowych kosztów kredytu.

W swoim czasie wpływ na koszt kredytu miała ustawa o obrocie ziemią z 2016 roku. W wyniku uchwalenia tej ustawy klienci banków mieli problem z uzyskaniem kredytu na sfinansowanie budowy domu na działkach rolnych, ponieważ zabrakło jednoznacznej interpretacji zapisów ustawy wskazujących, które nieruchomości rolne obejmują zmienione zapisy ustawy o księgach wieczystych i hipotece. Sama ustawa miała na celu wstrzymania sprzedaży nieruchomości wchodzących w skład zasobu własności rolnej Skarbu Państwa oraz zabezpieczenia przed wykupem spekulacyjnym oraz przez osoby, które nie będą ziemi uprawiać. Nowe regulacje dotyczące kredytów mają za zadanie wprowadzać zmiany i udogodnienia dla klientów tak jak jest to w przypadku ustawy o kredycie hipotecznym. Ustawa o kredycie hipotecznym wprowadziła takie zmiany jak:

termin dla pożyczkodawcy na wydanie decyzji i poinformowanie o niej zainteresowanego od dnia złożenia wniosku o kredyt (21 dni), tylko banki i SKOK-i mogą udzielać kredytów hipotecznych (z wyłączeniem firm pożyczkowych), kredyty hipoteczne będą udzielane tylko w walucie, w której się zarabia.