Jak zabezpieczyć się przed zmianą pracy?

Oczywiście Kredytobiorca i tak ma możliwość wcześniejszego zabezpieczenia się przed ryzykiem utraty zatrudnienia. Teoretycznie zabezpieczenie to jest dosyć proste i opiera się na tak zwanej promesie zatrudnienia. Jest to dokument, w którym pracodawca zobowiązuje się do zatrudnienia pracownika przez określony czas. Problem w tym, że nie zawsze w dokument jest honorowany. Widać to zwłaszcza na przykładzie sytuacji, w których pracodawca podnosi argument, iż jego przedsiębiorstwo padło ofiarą nieoczekiwanych problemów rynkowych. Co zatem, jeśli Kredytobiorca zostanie przeniesiony do mniej opłacalnego działu, bądź też co gorsza 末 straci pracę i rozpocznie nową na mniej korzystnych warunkach?

Jak uniknąć wypowiedzenia umowy?

W najbardziej czarnym scenariuszu, bank może wypowiedzieć umowę Klientowi. Oczywiście pojawia się wtedy zadłużenie, które najczęściej jest egzekwowane przez odpowiednich urzędników majątkowych. Może się jednak zdarzyć, że bank przeliczy nam na nowo naszą zdolność finansową i obniży wysokość rat. Naturalnie będzie się to wiązało z finalnym wydłużeniem czasu spłaty zobowiązania i wzrostem ogólnych kosztw, ale sama wysokość raty nie będzie dla Klienta aż takim obciążeniem. Dużym atutem kredytobiorcy jest posiadanie odpowiednio dużej poduszki finansowej. Dlatego wysokość zaciąganego zobowiązania powinna być na tyle duża, by istniała możliwość comiesięcznego odkładania części środków na pźniejszą czarną godzinę. Argument ten jest bardzo istotny przy ewentualnej renegocjacji umowy z bankiem.

Najważniejsza spłata raty

Jeśli Klient stracił pracę nie ze swojej winy, może skorzystać z ubezpieczenia od utraty pracy, które zawierane jest z bankiem w momencie zaciągnięcia kredytu. W pozostałych przypadkach musi on liczyć na własną zaradność. Należy pamiętać, że niezależnie od warunków finansowych, najważniejszą kwestią nadal pozostaje terminowa spłata raty. Dlatego jeśli istnieje taka potrzeba, można znaleźć sobie drugą pracę dorywczą, poszukać oszczędności w domowym budżecie lub pożyczyć pieniądze z zewnątrz. Rozwiązań jest wiele a sama utrata części dochodów nie oznacza, że jedno z nich nie będzie dla nas optymalne.

Podsumowanie

Zaciągnięcie kredytu zawsze jest obarczone pewnym ryzykiem. Wzrasta ono zwłaszcza w przypadku kredytów hipotecznych, aczkolwiek występuje również w kontekście długoterminowych zobowiązań gotówkowych. W jednym i w drugim wypadku należy zachować zimną krew. Skorzystanie ze wsparcia banku jest ostateczną metodą rozwiązania problemu.