Praktyka pokazuje, że większość ludzi w nowoczesnym społeczeństwie pragnie zaspokoić swoje potrzeby natychmiast, bez jakiejkolwiek refleksji nad skutkami takich działań. Bardzo często podstawowe prawdy ekonomicznie potrafią uratować gospodarstwa domowe przed drastycznym bankructwem. Oczywiście...