Ze względu na niedawny kryzys ekonomiczny wiele osób straciło pracę, co ostatecznie skutkowało ich mniejszą szansą na kredyt. Teraz bardzo trudno im uzyskać pożyczkę. Często są postrzegane jako osoby niosące wysokie ryzyko kredytowe, mimo że ich sytuacja finansowa może nie być ich winą. Niemniej...