Czy warto jeszcze założyć lokatę bankową?

Rynkowa rzeczywistość jest coraz trudniejsza, szczególnie dla klienta bankowości detalicznej. Dlaczego? Chodzi przede wszystkim o ogromną słabość lokat bankowych i ograniczenie ich opłacalności w okresie deflacyjnym. Aktualnie informacje pochodzące z Narodowego Banku Polskiego potwierdzają, że okres deflacji w Polsce stopniowo przemija. Po deflacji nadchodzi naturalnie inflacja, która ogranicza wartość pieniądza. Lokata bankowa to jeden z najważniejszych instrumentów gwarantujących praktycznie całkowitą ochronę kapitału przed zgubnym wpływem inflacji. Pojawia się jednak pytanie, czy warto jeszcze zakładać lokaty bankowe?

Oprocentowanie lokaty bankowej, a ochrona kapitału przed inflacją

Przede wszystkim lokata bankowa różni się oprocentowaniem. Zakładaj wyłącznie lokaty bankowe w bankach detalicznych, gdzie poziom oprocentowania przekracza mniej więcej roczną stopę inflacji. To jeden z kluczowych warunków opłacalności współpracy z bankiem. Inflacja i tak przejada oszczędności, a założenie rocznej lokaty umożliwia ochronę kapitału. Nawet z tegao powodu lokata bankowa po prostu się opłaca. W bankach detalicznych występują nie tylko klasyczne lokaty, ale również instrumenty oszczędnościowe powiązane z rzeczywistymi inwestycjami. Niestety w wielu przypadkach lokata połączona z instrumentami rynku kapitałowego to zbyt duże ryzyko dla niedoświadczonego klienta. Poza tym w takim przypadku odkładasz kapitał nawet do kilku lat i nie masz absolutnie żadnej gwarancji odzyskania środków. W każdym razie takie lokaty w niewielkiej skali to sposób na dywersyfikację portfela oszczędnościowo – inwestycyjnego w długim terminie. Jeżeli posiadasz kontakt do naprawdę zaufanego doradcy warto taką szansę maksymalnie wykorzystać.

SKOK w porównaniu do banku detalicznego

Lokaty bankowe występują w bankach detalicznych, ale także w SKOK – ach. Kasy oszczędnościowe to specyficzna działalność, ponieważ klienci to jednocześnie współwłaściciele, członkowie kasy. Z tego powodu z klienta zamieniasz się właściwie w podmiot odpowiedzialny za zobowiązania biznesowe SKOK – u. Jeżeli SKOK działa uczciwie zarabiasz znacznie więcej na lokacie, ale jeżeli SKOK funkcjonuje na granicy prawa i ogłasza upadłość może dojść do sytuacji, w której po prostu pokryjesz solidarnie zobowiązania wystawione przez syndyka masy upadłościowej. Nie jest to zatem rozsądna perspektywa. Lokaty bankowe w dalszym ciągu gwarantują jedyną bezpieczną alternatywę dla odkładania kapitału. Oczywiście im większy kapitał posiadasz na lokacie bankowej, tym lepsze oprocentowanie, szczególnie długoterminowe. Banki zawsze promują lokaty długoterminowe. Jeżeli jesteś w stanie obyć się bez kapitału trochę dłużej to całkiem rozsądne rozwiązanie, nawet korzystniejsze od inwestowania w ryzykowne akcje, czy inne papiery wartościowe.

Zobacz także:  Promesa zatrudnienia czym jest i kiedy działa?

Ekskluzywne i dedykowane konkretnym grupom zawodowym lokaty bankowe

Lokata bankowa jest coraz częściej dedykowana konkretnym grupom zawodowym, np. właścicielom dużych lub średnich biznesów, a także lekarzom, czy pracownikom. Budowanie podobnych grup docelowych daje bankom większe perspektywy do wprowadzenia korzystnej oferty kredytowej, czy innych produktów finansowych. Ogólnie efektywnym rozwiązaniem jest kompletowanie dużego kapitału, nawet wspólnie z rodzinną i wyszukiwanie lokat ekskluzywnych, przeznaczonych klientom premium. W ten sposób zyskujesz oprocentowanie znacznie wyższe od średniej branżowej, a nawet o progresywnym charakterze. Czy często zakładasz lokaty bankowe i co myślisz o ich opłacalności?