Czym jest lokata bankowa?

Lokata bankowa polega na zawarciu umowy z bankiem. Na mocy takiej umowy jako klienci banku powierzamy bankowi swoje pieniądze na z góry ustalony czas, w zamian za co otrzymuje zysk na podstawie określonego wcześniej oprocentowania. Po upływie terminu który był określony w umowie instytucja finansowa zwraca nam kwotę którą wcześniej wpłaciliśmy, kwota ta zostaje powiększoną o należne odsetki. Innymi słowy mówiąc zawarcie z bakiem lokaty to pewnego rodzaju pożyczka jaką udzielamy bankowi, Bank dzięki temu obraca naszymi pieniędzmi, za co wypłaca nam wynagrodzenie.

Lokata a konto oszczędnościowe

Lokaty bankowe i konto oszczędnościowe są często ze sobą porównywane i bardzo często ciężko jest nam podjąć decyzję o tym czy chcemy założyć lokatę czy konto oszczędnościowe, na pierwszy rut oka oba te produkty są do siebie bardzo podobne. Zastanawiamy się który ze sposobów oszczędzania będzie dla nas najlepszy najbardziej opłacalny i najkorzystniejsza. Zanim podejmiemy ostateczną decyzję powinniśmy zasięgnąć nieco więcej informacji na temat obu tych produktów. Jeśli chodzi o podstawowe różnice między tymi produktami, to musimy wiedzieć, że:

  • Lokatę bankową musimy założyć na z góry określony czas, natomiast w przypadku konta oszczędnościowego umowa z bankiem zawierana jest bezterminowo,
  • W przypadku lokaty bankowej kapitalizacja odsetek z depozytu terminowego następuje zazwyczaj na koniec okresu umownego, natomiast przy rachunku oszczędnościowym ma to miejsce co miesiąc,
  • Jeżeli założymy już lokatę bankową to w trakcie jej trwania nie możemy ani wpłacać, ani wypłacać środków; w przypadku kont oszczędnościowych sytuacja wygląda inaczej gdyż mamy nieograniczony dostęp do naszych pieniędzy i w każdej chwili możemy z nich skorzystać bądź wpłacić więcej pieniędzy,
  • Jeżeli zerwiemy depozyt terminowy w większości przypadków będzie to związane z utratą naliczonych nam odsetek, natomiast przy rachunku oszczędnościowym zysk będzie uwzględniał tylko te dni, w których środki znajdowały się na koncie.
Zobacz także:  Lokata bankowa w inwestycjach indywidualnych

Jak wybrać najlepszą lokatę bankową?

Chcąc wybrać najlepszą lokatę musimy porównać ze sobą różne oferty. Zwracamy wówczas uwagę na oprocentowanie depozytu – im jest ono wyższe, tym lokata jest bardziej korzystna. Musimy jednak pamiętać, że wysokie oprocentowanie nie zawsze równa się wysokim zyskom.

W oszczędzaniu liczą się również nasze preferencje, oczekiwania i potrzeby. Jeśli wiemy, że przez najbliższy rok nie będziemy potrzebować większej gotówki możemy rozważyć wybór depozytu na 12 miesięcy.