Lokata bankowa w inwestycjach indywidualnych

Profil inwestora indywidualnego od lat pozostaje mniej więcej podobny. Inwestorem indywidualnym są zazwyczaj młodzi, wykształceni ludzie posiadający dość niezłe zarobki, chociaż nie zawsze. Młodzi ludzie nastawiają się współcześnie na osiągnięcie niezależności finansowej. To bardzo dobre podejście, uniezależniające człowieka całkowicie od pracy na etacie. Czy lokata bankowa sprawdzi się w inwestycjach indywidualnych, a może warto ją od razu odrzucić?

Odpowiedzialność i podstawowe zasady związane z zakładaniem lokat bankowych

Na pewno lokaty bankowe ściągają z człowieka odpowiedzialność za podejmowanie skomplikowanych decyzji. Instytucja finansowa zabiera twój kapitał, a w zamian gwarantuje określone oprocentowanie. Nic cię poza tym nie obchodzi. Nie musisz nawet monitorować lokaty. W świecie narzędzi bankowości wirtualnej lokaty samodzielnie się odnowią i przeleją dotychczasowe zyski na dedykowany rachunek osobisty. Inwestor indywidualny powinien posiadać, przynajmniej dwie lokaty. Jedną długoterminową (wyróżnia się zazwyczaj większą stopą zwrotu) i jedną krótkoterminową, zapewniającą mały zysk, lecz wysoką płynność finansową. W takich warunkach łatwo manipulować kapitałem, a jednocześnie nie narażać się na straty związane z inflacyjnymi procesami.

 

Analizowanie nominalnej i realnej wartości lokat bankowych w porównaniu do inflacji

Inflacja jest przeciwnikiem oszczędzania. Lokaty bankowe nie powinny tylko chronić przed inflacją, ale oferować ciekawy zysk. Warto zatem nauczyć się rozróżniania wartości nominalnego oprocentowania od realnego. Unikniesz wtedy błędów podczas liczenia potencjalnych zysków. Wartość realna lokaty pochodzi z odjęcia opodatkowania i inflacji. Lokata ochrania oszczędności przed zgubnymi skutkami inflacji, bez ryzyka z twojej strony. Zysk z lokat zależy od wysokości stóp procentowych i wartości inflacji. Im te różnice większe, tym lepiej dla inwestora indywidualnego.

Zobacz także:  Czym jest lokata bankowa?

Uważaj koniecznie na sektor parabankowy, bez potwierdzeń poważnych podmiotów

Nie decyduje się natomiast na lokaty z podejrzanych źródeł, np. z sektora pozabankowego. Takie lokaty nie są objęte nadzorem Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zastanów się także, na jaki okres zakładasz lokaty. Nie pozbawiaj się niepotrzebnie płynności, ponieważ obecnie po zerwaniu umowy tracisz wypracowane dotychczas zyski (problematyka podatku od zysków kapitałowych).

 

Podatek Belki nie powinien obejmować lokat bankowych w żadnym przypadku

Problem opodatkowania lokat jest najgorszy w świecie lokat. Lokaty nie należy traktować, jako instrumentu inwestycyjnego, bo nie zawiera się w nim żadne ryzyko dla klienta bankowości detalicznej. Państwo zakłada jednak na lokaty łańcuch opodatkowania, aby ograniczyć możliwości niezależnego zarobkowania. To przykry kłopot, który rozwiąże jedynie lobby bankowe w połączeniu z całą społecznością inwestorów. Czy teraz już rozumiesz wpływ lokaty bankowej na ogólny poziom własnych oszczędności?