Lokata dla odważnych

Większość osób, które decydują się na oszczędzanie poprzez lokatę wybierają lokatę tradycyjną, bezpieczną i zrozumiałą dla wszystkich, lub znacznie mniej popularną, ale też dość znaną lokatę rentierską, która przynosi zysk na bieżąco. Praktycznie nieznaną natomiast, chyba że dla bardziej zaawansowanych jest lokata strukturyzowana. Czym jest, na jakiej zasadzie można na niej zarobić i dla kogo będzie najodpowiedniejsza? Na te pytania spróbujemy sobie odpowiedzieć.

Co to jest lokata strukturyzowana?

Lokata strukturyzowana, nazywana czasami inwestycyjną złożony jest z co najmniej dwóch instrumentów finansowych, które można podzielić na dwie grupy: część oszczędnościową oraz część inwestycyjną. Konkretnie polega to na tym, że bank otrzymane od klienta w depozyt środki dzieli, większą część, zazwyczaj w granicach 70-95 procent (tutaj wszystko zależy od banku i danej oferty) lokuje w bezpieczne instrumenty finansowe, jak chociażby obligacje państwowe, mniejszą natomiast w instrumenty ryzykowne, które mogą przynieść znacznie większe zyski, ale jednocześnie są związane z większym ryzykiem, nawet straty. Podział stosowany jest po to, aby można było osiągnąć dwa właściwie niemożliwe do połączenia cele, to znaczy bezpieczeństwo inwestycji z możliwością osiągnięcia wysokich zysków. Część, nazwijmy ją „bezpieczna” ma za zadanie ochronić kapitał klientów w całości bądź w większości, część inwestycyjna służy natomiast do osiągnięcia zysku. Taki podział kapitału umożliwia zwrot z pierwszej części środków, który wyrównuje ewentualne niepowodzenie w obrocie częścią inwestycyjną. Jest to ważne, ponieważ w przypadku lokat inwestycyjnych nie mamy z góry określonej stopy procentowej, jak w przypadku lokat tradycyjnych. Zwyczajowo struktury zapewniają jedynie zwrot kwoty wpłaconego kapitału, a czasami nawet nie w całości. Niektóre lokaty tego typu gwarantują zwrot tylko 80, czy 90 procent pieniędzy klienta. Jeżeli część inwestycyjna została dobrze zainwestowana i obrót spraw poszedł po naszej myśli, można na niej wiele zarobić, jeśli natomiast coś poszło nie tak, można także sporo stracić, nie tylko przez okres zdeponowania pieniędzy nic nie zarobić (co de facto też jest stratą, gdyż pieniądze leżąc na koncie bezczynnie przez dłuższy okres czasu tracą na wartości), ale wręcz fizycznie stracić, jeśli godzimy się na taki scenariusz. Warto też pamiętać, że z pieniędzy deponowanych bank często pobiera marżę, dlatego należy sprawdzić jaka jest jej wysokość, zanim zdecydujemy się na założenie lokaty ustrukturyzowanej. Warto też wiedzieć, że lokata inwestycyjna praktycznie zawsze jest lokatą długoterminową, zazwyczaj kilkuletnią, co związane jest z koniecznością zagwarantowania klientowi zwrotu całej wpłaconej kwoty, nawet gdy część inwestycyjna nie zarobiła nic, w związku z tym, bezpieczna część lokaty musi w tym czasie wypracować odpowiedni zysk.

Zobacz także:  Lokaty, czyli jak dobrze inwestować przy małym ryzyku

Jak wybrać lokatę strukturyzowaną?

Wybierając lokatę tego typu należy w pierwszej kolejności zrozumieć sposób, w jaki wyliczany jest zysk z lokaty, zwracając szczególną uwagę na instrument bazowy, bez tego nie będziemy w stanie określić, czy dana lokata jest w stanie przynieść zysk. Gdy już to zrozumiemy, powinniśmy określić jakie jest prawdopodobieństwo, że spełnią się warunki, w których inwestycja się opłaci, a jakie jest ryzyko straty. Ważną rzeczą jest też możliwość, lub jej brak, wycofania środków przed terminem, jeżeli jest to możliwe, sprawdźmy czy i ile w takiej sytuacji stracimy. Po czwarte, zawsze należy pamiętać, że zysk nigdy nie jest pewny, nawet jeżeli podobne okoliczności występowały w przeszłości bardzo często.