Lokaty, czyli jak dobrze inwestować przy małym ryzyku

Lokaty bankowe to jeden z rodzajów depozytów bankowych, a także jeden z najchętniej wybieranych przez klientów produktów bankowych. Lokaty, jako jeden ze sposobów inwestowania cechuje małe, prawie niewystępujące ryzyko inwestycji, a dodatkowo wpłacone na lokatę środki są chronione gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Zysk z lokat nie jest może imponujący, ale jest na dość przyzwoitym poziomie. Założenie lokaty to powierzenie pieniędzy bankowi, które w odpowiedni sposób nimi obraca, więc nie jest tu potrzebna jakaś specjalna wiedza z zakresu inwestowania. po prostu wpłaca się pieniądze na lokatę terminową, aby po określonym czasie otrzymać wpłacone środki i wypracowany zysk. Jednak warto co nieco wiedzieć o samych lokatach, aby móc dokonać jak najbardziej trafnego wyboru. Lokata powinna bowiem przynosić zarówno zyski, jak i być w innych aspektach dopasowana do oczekiwań właściciela.

Co najpierw?

Na początek warto wiedzieć, czym w ogóle się kierować. Przede wszystkim należy zastanowić się nad tym, na jak długi okres chcemy ulokować pieniądze. od tego bowiem będą zależeć nie tylko nasze zyski, ale również to, kiedy będziemy mogli wyciągnąć pieniądze z lokaty. Wyciąganie pieniędzy z lokaty przed upływem terminu jej zakończenia mija się z celem, ponieważ wtedy utracimy wypracowane już odsetki. Dlatego długoterminowe lokaty warto zakładać wtedy, jeśli środków nie zamierzamy wykorzystać w najbliższym czasie, a inwestycja ma być raczej dalekosiężna. W przypadku inwestycji, z których zamierzamy skorzystać w bardziej odległej przyszłości, można skorzystać z lokaty odnawialnej, czyli takiej, w przypadku której po jaj zakończeniu automatycznie rozpocznie się ona od nowa. Trzeba jednam mieć świadomość, że wtedy mogą być nieco inne warunki lokaty, takie jak aktualnie oferuje dany bank. Kiedy środki będą nam potrzebne w niedalekiej przeszłości, to warto zdecydować się na lokatę krótkoterminową, tak aby na czas móc wypłacić środki beż żadnych strat na odsetkach.

Zobacz także:  Aktualne oprocentowanie lokat lipiec 2014

Zysk z lokaty

Na zysk z lokaty wpływa przede wszystkim wysokość samego oprocentowania, ale oprócz tego są jeszcze inne ważne czynniki. Należy do nich z pewnością kapitalizacja odsetek, a dokładnie częstotliwość z jaka ona zachodzi. Im kapitalizacja będzie częstsza, tym zyski z lokaty będą większe. Nie można tez pominąć aspektu rodzaju oprocentowania, a który będzie bardziej korzystny zależy w dużej mierze od sytuacji gospodarczej. W zależności od tej sytuacji NBP podwyższa lub obniża stopy procentowe, które mają dość duży wpływ na oprocentowanie lokat i kredytów. Jeśli NBP obniży stopy, to niższe będzie również oprocentowanie lokat, a w przypadku podwyżki stóp oprocentowanie to wzrośnie. Jeśli wybierzemy lokatę ze stałym oprocentowaniem, to w zasadzie nic nie stracimy, gdyż przez cały okres lokaty obowiązywać będzie oprocentowanie obliczone na podstawie wysokości stóp procentowych w dniu jej zakładania. Z kolei w przypadku oprocentowania zmiennego będzie oo rosło lub malało w zależności od zmian wysokości stóp .Jest to wiec pewnego rodzaju ryzyko, ale i szansa na większy zysk. Podobne ryzyko, ale związane z kursem walut może wystąpić w przypadku zainwestowania w lokatę walutową. 

Kiedy zwykła lokata nie wystarcza

Jeśli komuś nie wystarczają zyski ze standardowej lokaty, to może również skorzystać z oferty tzw. lokaty podwójnej. W tym wypadku środki są dzielone na dwie części i trafiają na różne sublokaty. jedna z nich nie różni się w zasadzie od lokaty tradycyjnej. W drugiej sublokacie środki są inwestowane w bardziej przychodowe, ale też i bardziej ryzykowne inwestycje. Zysk z takiej lokaty może wynosić nawet kilkanaście procent.